Close

Domenia Norge AS | P.o. Box 70, Slemdal 0710 Oslo | post@domenia.no | Etbl. 1987 | Orgnr.: 845290202

Spamfilter

Spamfilteret kommer nå med «whitelist»-funksjon

Masseutsendelser av e-post, såkalt spamming, er et økende problem blant e-post brukere over hele verden. Daglig brukes timesvis på å luke ut og slette uønsket e-post.
Domenia Norge AS har derfor innført spamfilter. Dette er filtere som analyserer alle e-poster som kommer til våre servere. Avsenderens e-postserver undersøkes opp mot oppdaterte lister med oversikt over epostservere som er svartelistet for spamming. På denne måten reduseres antall spammail til brukerene av våre e-posttjenester drastisk.
Blokklistene med oversikt over e-postservere som er svartelistet for spam er oppdatert til enhver tid. Skulle likevel en av dine forbindelser sende fra en e-postserver som for øyeblikket er svartelistet, vil avsenderen få en e-post med beskjed om at deres e-postserver er blokkert. Dette kan skyldes sikkerhetshull i e-postserveren som det sendes fra og ettersom dette anses som en sikkerhetstrussel velger vi å sikre våre kunder fra utsendelser fra slike servere.
NYHET: Nå kan du whiteliste en e-postserver midlertidig. Ettersom en avsender ofte ikke er klar over at leverandøren deres har servere som kan benyttes til spam, vil vi derfor gi deg muligheten til å midlertidig whiteliste (godkjenne) en ip-adresse. Dvs. at det vil være mulig å motta e-post fra en svartelistet e-postserver i 24 timer. Dersom avsenderen vil garanteres å komme igjennom til e-postbrukere med spamfilter etter dette må han/hun ta kontakt med sin leverandør av e-posttjenester med beskjed om at de er svartelistet slik at de kan få ”tettet” sikkerhetshullet på sine-postservere.

For å whiteliste en ip-adresse gjør du følgende:
1. Når en avsender fra en svartelistet e-postserver sender deg en mail du ikke kan motta vil den få en mail tilbake fra oss som sier at de er svartelistet og hvilken IP adresse dette gjelder.
2. Gå inn på den linken som ligger i denne e-posten.
3. Fyll inn tall- og bokstavkombinasjonen du ser på bildet i det feltet over whitelistknappen
4. Trykk whitelist

Nå er det igjen mulig å sende e-post fra denne adressen til brukere av Domenias e-posttjenester. Men husk at dette kun er midlertidig og at leverandøren av avsenderes e-posttjenester må gjøre endringer hos seg for ikke å havne på svartelistene igjen.