Close

Domenia Norge AS | P.o. Box 70, Slemdal 0710 Oslo | post@domenia.no | Etbl. 1987 | Orgnr.: 845290202

ANTIVIRUS PROGRAM

En datamaskin som er knyttet til internett, vil til en hver tid kunne utsettes for virusangrep og forsøk på datainnbrudd. Vi anbefaler derfor alle våre brukere å kjøre antivirusprogramvare på alle maskiner som kan bli utsatt for slike angrep.
Antivirus linker
Norton AntiVirus
Norman – Antivirus på norsk
Gratis verktøy som fjerner de nyeste virusene
Digi.no – Virusguiden
E-post virus sjekk
All e-post som går igjennom våre e-post servere blir automatisk sjekket for virus, vi stopper også enkelte typer vedlegg for å hindre spredning av nye virus som dukker opp.
Følgende vedlegg blir stoppet:
*.vbs VisualBasic script
*.reg Registry file
*.hlp Help file
*.hta HTML application
*.shs Shell automation code
*.chm Compiled HTML help file
*.bat Batch file
*.wsf Windows scripting file
*.com Command file
*.scr Screen saver
*.pif Program information file
*.lnk Link file
Ved et eventuellt virus eller ulovlig vedlegg, blir e-post stoppet, og en melding blir sendt til avsender og mottaker av e-post. Likevel kan virus og andre trusler komme gjennom våre filtre og det er viktig at du beskytter maskinen din med et antivirusprogram.